ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน
ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ตลาดซื้อขายไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน กระดานถาม-ตอบ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน บทเรียนออนไลน์ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน คนเลี้ยงไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน รายงานวิจัย

ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน

+ หน้าแรก
+ การจำแนกสายพันธุ์ไส้เดือนดิน
+ ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน
+ วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน
+ ระบบนิเวศ การแพร่กระจายพันธุ์ และพฤติกรรมของไส้เดือนดิน
+ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดินต่อการกำจัดขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
+ การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
+ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
+ โปรตีนจากไส้เดือนดิน และการนำไปใช้ประโยชน์

 


thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction

thailand auction

ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน

ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มักพบได้ทั่วไปในดิน ใต้กองใบไม้ หรือในมูลสัตว์ต่างๆ ลักษณะภายนอกโดยทั่วไป จะมีลำตัวสมมาตรครึ่งซีก ลำตัวแบ่งเป็นปล้องชัดเจนตั้งแต่หัวจรดท้าย หัวท้ายเรียวแหลม ผนังลำตัวชั้นนอกเป็นคิวติเคิลที่ปกคลุมด้วยสารพวกโพลีแซคคาไรด์ เจลาติน และชั้นอีพิเดอร์มิส มีเซลล์ ต่อมต่างๆ ที่ทำหน้าที่สร้างน้ำเมือก ทำให้ผิวลำตัวชุ่มชื้น แต่ละปล้องจะมีเดือยเล็กๆ เรียงอยู่รอบปล้องใช้ในการเกาะกับดินในการเคลื่อนที่และผสมพันธุ์ ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน มีช่องสืบพันธุ์อยู่ใกล้บริเวณส่วนหัว มีไคลเทลลัมซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้ในการสร้างไข่ จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อถึงระยะสืบพันธุ์ ออกไข่อยู่ภายในถุงไข่ที่เรียกว่าโคคูน และฟักเป็นตัวภายนอก
ระบบการทำงานของร่างกายประกอบด้วย ระบบหมุนเวียนโลหิตซึ่งเป็นแบบปิด และมีรงควัตถุในน้ำเลือดที่ประกอบด้วย ฮีโมโกลบิน ทำให้เลือดมีสีแดง ระบบการแลกเปลี่ยนกาซจะใช้วิธีการแพร่ผ่านผนังลำตัว และผ่านไปยังเส้นเลือดฝอยจำนวนมากมายที่อยู่บริเวณผนังลำตัว ซึ่งจะรับออกซิเจนและส่งคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านออกไปนอกลำตัว อวัยวะขับถ่ายประกอบด้วย เนฟริเดียซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างลำตัวปล้องละ 1 คู่ ระบบทางเดินอาหารจะ ประกอบด้วยปาก คอหอย หลอดอาหาร หลอดพักอาหาร กึ๋น ลำไส้ และทวาร ระบบประสาทประกอบด้วย ปมประสาทสมองบริเวณด้านหลังลำตัว และเส้นประสาทบริเวณส่วนท้องซึ่งจะมีปมประสาทอยู่ในทุกปล้อง ทำให้การสั่งการของปล้องแต่ละปล้องสามารถแยกอิสระจากกันได้ นอกจากระบบประสาทดังกล่าวแล้ว ไส้เดือนดินยังมีกลุ่มเซลล์รับแสง และสารเคมีบางอย่างด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ไส้เดือนดินหนีแสง และสารเคมีบางอย่างที่ไส้เดือนดินไม่ชอบthailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
earthworm