1

2134570

ข่าวประชาสัมพันธ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน iq option demo ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
เพื่อรองรับขอบข่ายงานที่กว้างขึ้นและได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่แทนเว็บเดิม ซึ่งสามมารถติดตามข่าวสารได้ที
www.maejonaturalfarming.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อ...ผู้เข้าอบรมในวันที่ 18 ตุลาคม 2558
...ดูรายชื่อ...

รายชื่อ...ผู้เข้าอบรมในวันที่ 17 ตุลาคม 2558
...ดูรายชื่อ...

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เปิดอบรม การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) หลังบ้าน และทางการค้า
รายละเอียด วันที่ 17 ตุลาคม 2558
  

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เปิดอบรม การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
รายละเอียด วันที่ 18 ตุลาคม 2558
*** สอบถามรายละเอียด โทร 053-873729 , 081-9802250 ***

 

 

 

| กองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง |
ห้อง 213 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 50290
โทร.053-873729 ,081-9802250

.....วิธีการโอนเงิน......
ชื่อบัญชีกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มุลนิธิโครงการหลวง

ธ.ไทยพานิชย์ สาขาแม่โจ้
เลขที่บัญชี 596-271056-3